Lorenzo Ghiberti,Sacrifice of Isaac,Sandro Botticelli,60x40cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Autoportrait,Amedeo Modigliani,60x40cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Madonna of the Rose Garden or Madonna,Sandro Botticelli
Poster - COCO grå fade No.2 30x40cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Ciao Bella No.2 70x100cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Simonetta Vespucci,Piero di Cosimo,57x42cm
George III,Thomas Gainsborough,60x40cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
The holy family,REMBRANDT Harmenszoon van Rijn,60x40cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Med ram Seated Mythical Animal,Franz Marc,60x50cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Fumee d'ambre gris,John Singer Sargent,60x40cmTrähängare för trädgårdsslangar utomhus väggmonteradvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Cold Steel Classic Paring Knife
Admiration,Adolphe William Bouguereau,50x40cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lion Hunt,Peter Paul Rubens,60x40cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 5/8 "standard 3-lags trädgårdsslang per 1m
The Lady of Shalott,John William Waterhouse,60x40cm
The Master and His Pupils,John Singer Sargent,55.9x71cm

På tisdagen godkände ministerrådetA Dwarf Holding a Tome on his Lap,Diego Velazquez,50x40cmThe Meeting of Antony and,Alma-Tadema Sir Lawrence,60x40cmValley of the Vaucluse,Thomas Cole,60x40cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
150x220mm väggventilationsgrillskydd mot insektsnät
Fyll- och flush kit med dubbel kontrollknapp för wc cistern 3/8"

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenGirl with Peaches,Valentin Aleksandrovich Serov,60x50cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Horse Asleep,Franz Marc,60x50cm