Poster - Gemotri Rådjur 21x30cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Venus i svart, 48x13x12 cm i svart

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Miami Beach 40x50cm
Poster - Flamingo Shine no.3 30x40cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - I love Ice Cream No.5 40x50cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - Marmor elefant No.2 70x100cm
Poster - But first coffee No.14 30x40cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Blå Fjäder 30x40cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Buffalo Kylskåpsmagnet

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - But first coffee No.15 30x40cmPoster - Hjärta Geometri 3 30x40cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Bob Marley No.4 30x40cm
25 st Fraktetikett 2st på A4-ark med kvittodel, laser, STE 3

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lykta smide svart Höjd 30 cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Placeringskort bröllop dop fest lyxiga 50 st
Poster - Tiger head 70x100cm
COCO Chocolate Vit gold No.4 21x30cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Small moments Big memories No.7 40x50cmVäggord - A wise girl kisses...Jönköping Text Optikertavla m. Koordinater 33x48cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Perkolatorbryggare 1,5 liter - Havsö Helena 4.1
Väggdekor väggord väggtext some people are so poor

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Dinousarie barn no.5 A4 21x30cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Ocean woman No.1 30x40cm